Vastberaden CF te verslaan


PERSOONSGEGEVENS

VERWERKING 

ZORGVULDIGHEID                                                            

EISEN

BEWAARBELANG

BEWAARTERMIJN

DERDEN

PERSOONSGEGEVENS
De stichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs,
belangstellenden en andere betrokkenen waarmee de stichting contact heeft, belangrijk.

VERWERKING
Muco & Friends verwerkt persoonsgegevens die wij van u ontvangen.
Dit kunnen zijn: Telefoonnummer, e-mailadres, naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, sociale media profielgegevens, relevante gegevens uit onderzoek en over sponsoring, financieringsaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek, IP-adres, berichten van en over de stichting in media, persberichten.

ZORGVULDIGHEID
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd opgeslagen.

EISEN
De stichting houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens van een ieder die contact heeft gezocht met de Stichting.

BEWAARBELANG
Muco & Friends verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, voor zakelijke transacties, voor het drukken van stickers bij verzendingen.

BEWAARTERMIJN
Muco & Friends bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DERDEN
Muco & Friends verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zal vooraf uw toestemming worden gevraagd.