PRIMAIR DOEL
Het inzamelen van geld voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar CF en het organiseren van publieksacties om CF onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

MIDDELEN
Muco & Friends verkoopt knuffels waaronder Muco knuffel apen. De verkoop van al die knuffels levert Muco & Friends geld op. Dit geld wordt overgemaakt naar twee wetenschappelijk onderzoeken, te weten:
1. “Helpende handen om CF te genezen” een onderzoek van professor Ineke Braakman
2. De ondersteuning van de projecten van dhr. Jeffrey Beekman.

ORGANISATIE & BESTUUR
De gehele organisatie van de Stichting is zo neergezet dat iedereen die zich inzet voor de Stichting feitelijk belangeloos een bijdrage levert aan de doelstelling van de stichting. Het bestuur borgt en draagt zorg voor het goed functioneren van de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Hieronder valt ook de financiële verantwoording.

Bestuursleden
- Dennis Zuiderwijk - voorzitter
- Cobi Zuiderwijk - penningmeester
- Eli de Vries - secretaris
- Kirsten Sahassanondha - lid
- Cootje van Strij de Regt - lid

Ambassadeurs Vrijwilligers Sponsoren
Momenteel hebben wij 5 ambassadeurs, te weten
1. Jari en Puck
2. Niels Peeters
3. Jason Bouman
4. Denise Wierdema
Vrijwilligers
Sponsoren

ANBI
De Stichting Muco & Friends heeft een ANBI, dat betekent vrijstelling van de betaling van BTW en jaarlijkse verantwoording door het opstellen van een overzicht maken van hoeveel geld is binnengekomen en waar het geld aan besteed is.

Praktische informatie Stichting Muco & Friends: GIRO: NL21 INGB 0006 1429 43 KvK- nummer: 58592997