Vastberaden CF te verslaan

DE 3 DOELEN VAN DE STICHTING MUCO & FRIENDS
REALISATIE 3 DOELEN
MISSIE & VISIE
DOE EEN GIFT
MIDDELEN
ANBI
INFORMATIE

DE 3 DOELEN VAN DE STICHTING MUCO & FRIENDS

1. Muco & Friends zamelt geld in voor CF onderzoek
2. Muco & Friends is een goededoelenorganisatie
3. Muco & Friends informeert over CF

REALISATIE 3 DOELEN
01. acties met scholen, bedrijven en sportscholen
02. verkoop van Muco dé mascotte knuffel aap
03. verkoop andere kindvriendelijke producten
04. het bekostigen van publieksacties
05. voortdurende reflectie op lopende zaken
06. promotie naamsbekendheid
07. werving van sponsors
08. inkoop van speelgoed en promotieartikelen
09. verkoop goederen op markten
10. verkoop goederen op braderieën
11. verkoop goederen evenementen.
12. collecteren op evenementen
13. CF voorlichting op scholen, evenementen enz.
14. netwerken
15. internet inzetten voor info, netwerken en verkoop

 CF Cystic Fibrosis is een zeldzame, levensbedreigende genetische ziekte.

MISSIE & VISIE
Missie 
1. Geld inzamelen voor ondersteuning van wetenschappelijk CF onderzoek
2. Het organiseren van publieksacties om CF onder de aandacht te brengen
van het grote publiek
3. Informatie verstrekken over CF onderzoek, CF kennis, CF ontwikkelingen en CF nieuws

Visie  
1. In de kern is de Stichting Muco & Friends een goededoelenorganisatie.
2. De Stichting Muco & Friends zamelt geld in voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar CF en organiseert publieksacties om CF onder de aandacht te brengen van het grote publiek, streven wij naar een toekomst waarin CF te behandelen is en de kwaliteit van leven met CF dermate vergroot dat CF niet langer als ongeneeslijke ziekte kan worden beschouwd.

3.
Informatie, kennis en het volgen van ontwikkelingen over CF delen we graag met bezoekers van deze site en op sociale media. We zien dit ook als een service aan sponsoren en de CF doelgroep waarvoor we dit allemaal belangeloos doen!
4. De gehele organisatie van de Stichting Muco & Friends is zo neergezet dat iedereen die zich inzet voor de Stichting feitelijk belangeloos een bijdrage levert aan de missie & visie van de stichting. Het bestuur borgt en draagt zorg voor het goed functioneren van de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Hieronder valt ook de financiële verantwoording.

DOE EEN GIFT
Donatie
Door geld te doneren of door knuffels en Apenkoeken te kopen steunt u of uw bedrijf onderzoek naar CF en helpt u of uw bedrijf de levensverwachting en kwaliteit van leven voor CF patiënten enorm te verbeteren!

Sponsoring
1. Elke bezoeker van deze site kan door een van de producten uit onze kadowinkel - Happy Shop - aan te schaffen een sponsor worden!
2. Bedrijven en instellingen
Sponsoren zijn ook die bedrijven die we bereid hebben gevonden om jaarlijks grote aantallen Muco knuffel apen af te nemen.
3. Ook bedrijven en instellingen die aan ons producten afstaan om bijvoorbeeld bij loterijen te gebruiken als prijzen of verrassingstassen te vullen zijn sponsoren! Bent u als bedrijf, instelling of particulier geïnteresseerd om sponsor te worden?

Vul dan het volgende - Contactformulier, e-mail of bel ons!

MIDDELEN

Muco & Friends zet de volgende 7 middelen in om haar doelen te halen: 
1. Digitaal 
Muco & Friends is actief op internet via:
Website Facebook
Twitter
Instagram
Blog

2. Reclame
Muco & Friends kiest deels voor mond op mond reclame (de kwaliteit en kindvriendelijkheid van onze knuffels te koop via Happy Shop spreekt zich vanzelf rond). Tevens hebben we een eigenzinnige marketing strategie ontwikkeld waarmee wij een zo breed mogelijk publiek en een zo groot mogelijk aantal bedrijven bereiken.

Onze hulpmiddelen zijn: 
Onze knuffels
Onze ambassadeurs en vrijwilligers
Internet
Telefoon
Flyeren
Promoten girale giften
Persberichten

3. Happy Shop en apenkoeken
Muco & Friends verkoopt via haar webwinkel Happy Shop diverse soorten knuffels, waaronder Muco knuffel apen.
Apenkoeken kunt u bij ons bestellen. Ze worden speciaal in samenwerking met de stichting Muco & Friends gebakken door het Blauwe Hek.

4. Acties
Alle acties van Muco & Friends zijn gericht op het inzamelen van geld voor CF onderzoeken. Bijvoorbeeld op straat, huis-aan-huis, braderieën, collectes. 
- Vaste acties
- Jaarlijks terugkerende acties
- Tijdelijke of eenmalige acties
- Aap in actie

5. Verkoop
Reclame, Bingo avonden, Happy shop, donaties en sponsoring door bedrijven en particulieren, losse verkoop van knuffels en acties en flyeren leveren Muco & Friends geld op.

6. Onderzoeken 
De stichting zamelt geld in dat wordt overgemaakt op rekeningen van twee wetenschappelijk onderzoeken:
1. “Helpende handen om CF te genezen” een onderzoek van professor Ineke Braakman
2. De ondersteuning van de projecten van professor Jeffrey Beekman.

 

7. ANBI
De Stichting Muco & Friends heeft een ANBI, dat betekent vrijstelling van de betaling van BTW en jaarlijkse verantwoording door het opstellen van een overzicht maken van hoeveel geld is binnengekomen en waar het geld aan besteed is.

 

INFORMATIE
Praktische informatie Stichting Muco & Friends
GIRO: NL21 INGB 0006 1429 43 KvK- nummer: 58592997

Contact