Welkomstwoord
Over ons
Oprichting stichting Muco & Friends
ANBI status
Missie en Visie
Privacy
Communicatiemiddelen
In Memoriam
Ontwikkelingen
Index Muco & Friends website


PRIVACY
Persoonsgegevens
Verwerking
Zorgvuldigheid
Eisen Bewaarbelang
Bewaartermijn
Derden


Persoonsgegevens


De stichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, belangstellenden en andere betrokkenen waarmee de stichting contact heeft, belangrijk.


Verwerking


Muco & Friends verwerkt persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Dit kunnen zijn: Telefoonnummer, e-mailadres, naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, sociale media profielgegevens, relevante gegevens uit onderzoek en over sponsoring, financieringsaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek, IP-adres, berichten van en over de stichting in media, persberichten.


Zorgvuldigheid


Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd opgeslagen.


Eisen


De stichting houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens van een ieder die contact heeft gezocht met de Stichting.


Bewaarbelang


Muco & Friends verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, voor zakelijke transacties, voor het drukken van stickers bij verzendingen. Bewaartermijn Muco & Friends bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.


Derden

 

Muco & Friends verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zal vooraf uw toestemming worden gevraagd.