Vastberaden CF te verslaan

Jaarlijks vinden voor belangstellende rondleidingen plaats in het laboratorium waar deze onderzoeken worden uitgevoerd.
Op deze manier blijven we geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de onderzoeken.
En zien we met eigen ogen waar het geld dat ingezameld wordt d
oor Muco & Friends naar toe gaat.