Stichting Muco & Friends ondersteunt in financieel opzicht twee wetenschappelijke onderzoeken
naar de oorzaak en verbetering van CF.

Het eerste onderzoek betreft het onderzoek van Mw Ineke Braakman.
In het kort gezegd richt dit onderzoek zich op gen-onderzoek naar de oorzaak van de ziekte.
Het onderzoek heet:
"Helpende handen om CF te genezen".


Het tweede onderzoek betreft het onderzoek van Dhr. Jeffrey Beekman.
In het kort gezegd richt dit onderzoek zich op de behandeling van taaislijmziekte.
Beide onderzoeken worden uitgevoerd in Utrecht in het Hugo R. Kruytgebouw.
Dit is een onderdeel van de universiteit van Utrecht.

Jaarlijks vinden voor belangstellende rondleidingen plaats in het laboratorium
waar deze onderzoeken worden uitgevoerd.

Op deze manier blijven we geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de onderzoeken.
En zien we met eigen ogen waar het geld dat ingezameld wordt d
oor Muco & Friends naar toe gaat.