In 2006 werd bij Jari en Puck Zuiderwijk Cystic Fibrosis geconstateerd. In de volksmond wordt dit taaislijmziekte genoemd.

Voor de familie Zuiderwijk was dit een enorme schok. Al snel werd duidelijk dat om Jari en Puck en alle CF lotgenoten de juiste behandeling op maat te kunnen bieden er heel veel geld nodig is voor wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak, behandeling en genezing van CF.

Idee

Zo ontstond bij de familie Zuiderwijk het idee om een actie te starten om geld in te zamelen met als doel wetenschappelijk onderzoek financieel te ondersteunen. Deze financiële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek is namelijk voor CF patiënten van levensbelang!

Wetenschappelijk onderzoek richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven en mogelijke genezing van CF-ers.

De familie Zuiderwijk startte hun acties met geld inzamelen door onder andere te collecteren op markten en langs deur voor deur te gaan om geld in te zamelen.

Elke eurocent die de familie ophaalde, kwam in de beginjaren terecht bij de NCFS. NCFS is een belangenorganisatie voor CF-ers. De familie maakte afspraken met de NCFS dat het door hen gedoneerde geld dat zij op markten en deur voor deur ophaalde, ging naar projecten die leidden tot mogelijke genezing van CF.