IN MEMORIAM

Niels Peeters

Reizen was Niels waardevolste bezigheid. Haar motto (in haar eigen woorden weergegeven): “Genieten van het leven, elk moment dat je kunt. Alleen het moment telt, dat geldt voor iedereen, maar ik besef het ook intens.” Niels was met hart en ziel ambassadeur voor Muco & Friends. Waar Niels was, was haar Muco!

2013 | Oslo | Niels en Muco voor het Koninklijk paleis

Niels reisde naar vele landen en over de hele wereld maakte Niels vrienden.
In al die landen fotografeerde ze haar Muco.

Ze kende de Noorse songfestivalwinnaar Alexander Rybak persoonlijk.

Alexander Rybak condoleerde op diens Facebook de familie van Niels trefzeker met de woorden:
‘Instead of complaining about life, she started her own cystic fibrosis charity and even collaborated with a brand of super cute monkeys (my house is full of them).’

Op de Muco & Friends site schreven we nadat we kennis hadden genomen van het overlijden van Niels:

Ons hart huilt😭

Ons bereikte op 20-11-2020 het verschrikkelijke nieuws dat Niels Peeters onze ambassadeur is overleden.
Niels Peeters is onze ambassadeur in het buitenland en heeft Muco Monkey bekend gemaakt in tal van landen!
Vooral bij artiesten in het buitenland wist Niels aardig haar weg te vinden!

Zij was een genie in het organiseren van grote benefiet acties!
Ook scholenacties konden we gerust aan Niels overlaten!

Lieve, lieve Niels dank je wel voor alles wat je voor ons hebt betekend en hebt gedaan, maar bovenal waren we vrienden!

Je zit voor altijd in ons hart!
Liefs Cobi Zuiderwijk.

Bestuurslid van de Stichting Muco & Friends. 💔💖

Hieronder zegt Niels in haar eigen woorden waarom zij onze ambassadeur wilde zijn:

‘Het feit dat ik mij sterk maak voor deze stichting is dat ik zelf ben geboren met CF. In 2007 heb ik een longtransplantatie gehad. Zonder deze longen zou ik nooit het leven hebben kunnen leiden dat ik nu heb.
Ik kan nu allerlei dingen ondernemen zoals bijvoorbeeld fietsen, wandelen, sporten, zeilen, concerten bezoeken, op vakantie gaan met het vliegtuig enzovoorts.

Ik zou heel graag zien dat er in de toekomst meer kinderen met CF net zo’n mooi leven gaan krijgen als ik nu heb.’

Lieve familie

Lieve Niels,

Vandaag 20-11-2021 is het een jaar geleden dat je overleed en we jouw energie, lach, warmte,
gedrevenheid en inzet enorm missen. Er gaat geen dag voorbij of er is een momentje Niels in onze herinnering…

Vandaag is de dag dat we onze witte aap, dé reisaap van Niels vanaf nu de naam ‘Mr Nilsson’ geven

Uit respect voor jou, lieve Niels en uit liefde voor jou en voor alles wat je voor ons en velen betekent!
Dear Niels

Today marks one year since you’ve passed away and we appreciate your energy, smile, warmth, your immense passion and commitment.


Our ambassador

‘Niels Peeters was our ambassador abroad and has made Muco Monkey known in many countries!

Niels traveled to many countries and made friends all over the world. She photographed her Muco in all those countries.

‘Today marks one year since you’ve passed away and we appreciate your energy, smile, warmth, your immense passion and commitment. Not a day goes by without a moment of Niels in our thoughts …

'Niels | Oslo | 2013

Alexander Rybek

She knew the Norwegian Eurovision winner Alexander Rybak personally. Alexander Rybak expressed his condolences to Niels’ family on his Facebook with the words: ‘Instead of complaining about life, she started her own cystic fibrosis charity and even collaborated with a brand of super cute monkeys (my house is full of them).'


Niels was a genius

Niels was able to find her way, especially with artists abroad! She was a genius at organizing large benefit events! We could also safely leave school campaigns to Niels!

Dear, dear Niels, thank you for everything you have meant and done for us, but above all we were friends! You are forever in our hearts!’

Love, Cobi Zuiderwijk.
Board member of the Dutch Muco & Friends Foundation.


Own words

‘Niels says in her own words why she wanted to be our ambassador:
‘The fact that I am committed to this foundation is that I was born with CF myself. In 2007 I had a lung transplant. Without these lungs I could never have lived the life I have now. I can now do all kinds of things such as cycling, walking, sports, sailing, visiting concerts, going on holiday by plane and so on. I would really like to see more children with CF in the future have just as beautiful a life as I have now.”

Dear family

20 november 2021 is the day that we give our white Muco Monkey, Niels' travel monkey, the name 'Mr Nilsson' from now on Out of respect for you, many more, dear Niels.’

Cobi Zuiderwijk. Board member of the Dutch Muco & Friends Foundation.

Zoetermeer, the Netherlands 20 november 2021