Vastberaden CF te verslaan

Onder vaste acties wordt verstaan
- de verkoop van Muco knuffelapen door vrijwilligers
- acties in Nederland of daarbuiten door ambassadeurs

Muco is dé mascotte van Muco & Friends.

Muco & Friends, de vrijwilligers en de ambassadeurs vinden het belangrijk dat tijdens verkoop van Muco knuffelapen en tijdens acties uitleg wordt gegeven over CF en ontwikkelingen in de medische wetenschap over behandeling en medicatie CF.

Buiten de verkoop van Muco knuffelapen is er een breed aanbod van allerlei knuffels. Een overzicht hiervan vindt u in onze webwinkel Happy Shop.

NEDERLAND

Vaste acties zijn acties die overal in het land gehouden worden.

BUITENLAND

Onze ambassadeurs onderhouden ook contacten in het buitenland. Hierdoor beperkt verkoop van Muco knuffelaap zich niet alleen binnen de landsgrenzen.

Voorbeeld

Ambassadeur Jason Bouman vraagt jaarlijks tijdens zijn zes weken durende zomertour in Spanje aandacht voor CF en verkoopt tijdens die optredens Muco knuffelapen.

Ander voorbeeld

Muco is ook heel erg bekend in Noorwegen.