RONDLEIDINGEN

Jaarlijks vinden er rondleidingen plaats in het laboratorium waar voornoemde onderzoeken worden uitgevoerd.

Op deze manier blijft Muco & Friends op de hoogte over de stand van zaken m.b.t. de onderzoeken. Tevens zien we hoe het geld dat is ingezameld voor de twee onderzoeken besteed wordt.