Onze acties
Werving sponsors en donateurs onder ondernemers en particulieren
Aap in actie
Jaarlijks terugkerende acties
Tijdelijke en eenmalige acties
Vaste acties


TIJDELIJKE EN EENMALIGE ACTIES


Uitleg
Enkele voorbeelden
Markten en braderieën
Ideeën
Voorlichting


Uitleg

Onder tijdelijke of eenmalige acties wordt verstaan een actie (1 of 2 keer per jaar) waarbij door ambassadeurs, vrijwilligers en sponsoren geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek.

Tijdelijke en eenmalige acties zijn vaak spontane initiatieven die ambassadeurs, vrijwilligers of sponsoren uitvoeren.


Enkele voorbeelden

- Ansichtkaartenverkoop waarop afbeelding van Muco


- Apenverkoop bij de Zwemvierdaagse in Leiden
- Apenverkoop bij de Ladies Run in Leiden- Apenverkoop bij de Berg en Bos Garage tegenover de parkeerplaats bij Apenheul in Apeldoorn


Markten en braderieën

Andere eenmalige of tijdelijke acties zijn de door onze vrijwilligers bemande mooie en gezellige kramen op markten en braderieën, waarop onze apen te koop worden aangeboden evenals tal van andere mooie knuffels uit onze webwinkel Happy Horse.

De opbrengst uit verkoop van producten uit onze webwinkel Happy Horse is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek dat de Stichting Muco & Friends ondersteunt.


Ideeën

Als mensen ideeën hebben over een actie kunnen zij contact opnemen met Cobi Zuiderwijk. Zij bespreekt met de initiatiefnemer of het idee binnen de doelstelling van de Stichting Muco & Friends past en hoe het initiatief uitgevoerd gaat worden.


Voorlichting

De jeugd heeft de toekomst. Daarom geven we graag voorlichting / uitleg op scholen wat CF precies is! Maar ook studentenverenigingen, service clubs en talloze andere organisaties